Arch. Hadeel Mowaffaq

Arch. Hadeel Mowaffaq

Arch. Hadeel Mowaffaq

Arch. Hadeel Mowaffak

Republic of Iraq

CV

Dedication Letter